Xuất tinh trong đít em crush mặt dâm Yuan Ziyi, chẳng nói rõ là sửa chữa cái gì cả, và thú thực là công cũng chẳng thèm nghe, mình chỉ để ý cái đoạn cô nàng nhấn mạnh là cô nàng đang không có ở nhà và công phải qua ngay, mình mừng như bắt được vàng, vội cúp máy rồi ba chân bốn cẳng leo lên xe đạp máy đi ngay, ở bên kia, cô nàng vừa cúp máy xong thì tim cũng đập thình thịch, phim xnxx gã phong thấy bộ dạng bối rối của cô nàng thì cười lên hố hố, nhìn cái…