Lão sếp cu to xoạc cùng thư ký ngực tròn Maki Koizumi, em nhân viên, nhưng đối với em nhân viên, phim sex hay xoạc em nhân viên Maki Koizumi y cũng luôn cần người chăm sóc, em nhân viên cười, lần nào suy nghĩ về y em nhân viên cũng chỉ có thể kết luận y là một con người phức tạp, có lẽ vì thế mà em nhân viên yêu y chăng, một luồng khí lạnh tốc vào sau gáy em nhân viên, tiểu kiều thoáng rùng mình, cơ hồ nhận ra có người vừa bước vào nhà, ở nơi hẻo lánh này ngoài em nhân viên và y thì còn ai biết nữa, em nhân viên không thu lại kim chỉ, mắt vẫn không…