Cứ gặp nhau là nện với anh người yêu cu to Queenlin, lúc anh năn nỉ, nàng thấy thương nên từ từ hé rút tay ra, nàng nằm ngửa nên hổng nhìn cái gì ra cái gì, nhưng qua giọng anh kể, nàng nghĩ như đang đọc bài phóng sự trên báo, rành rẽ, xem phim sex my nện Queenlin chi tiết, đủ đầy, anh khen hai mu dầy cui, lồ lộ như múi bưởi, múi sầu riêng, và cái lỗ tròn quay đỏ hỏn, nàng định cản anh đừng khai vanh vách ra, nhưng nhìn tướng xăng xái của anh nàng không nỡ, anh thường cho…